Breukelen,
17
november
2016
|
08:54
Europe/Amsterdam

Tweede editie Nyenrode PhD Conference

Nyenrode Business Universiteit organiseerde op woensdag 21 september jl. voor de tweede keer een PhD Conference, een dagvullend programma waar promovendi elkaar beter leerden kennen en ervaringen uitwisselden. De eerste editie van de PhD Conference kwam vorig jaar tot stand op verzoek van de promovendi zelf.

In het welkomstwoord benadrukte rector magnificus prof. dr. Miša Džoljić het belang van een netwerk tijdens het doen van onderzoek. Hierna luisterden de deelnemers aandachtig naar de keynote lecture van prof. dr. Ed Vosselman, hoogleraar accounting aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar management control aan de Vrije Universiteit Amsterdam, over zijn eigen, persoonlijke opvattingen over performativiteit en hoe dit het dagelijks leven beïnvloedt.

Actor-netwerktheorie
Met specifieke voorbeelden uit en referenties naar zijn eigen vakgebied accounting, schetste Vosselman op een onderhoudende en rustige manier een beeld van de invloed van de manier waarop wetenschappelijk onderzoek in de sociale wetenschappen pleegt te worden uitgevoerd, op hoe wij handelen in ons dagelijks leven. Hierbij positioneerde hij performativiteit als tegenhanger van representativiteit.

Vosselman gaf aan een aanhanger te zijn van de ‘actor-netwerktheorie’, waarin de klassieke tegenstelling tussen actieve personen en passieve objecten in twijfel wordt getrokken. “Zowel personen als niet-menselijke actoren zijn voor mij een belangrijk onderdeel van onderzoek. Ze beïnvloeden elkaar en onderzoeksresultaten beïnvloeden weer hoe wij ons gedragen privé, en op de werkvloer”, aldus Vosselman.

Andere manier van kijken
Vosselman benadrukte echter dat hij geen oordeel heeft over wat goed of fout is in de manier waarop wetenschappelijk onderzoek in de sociale wetenschappen pleegt te worden uitgevoerd. Hij vindt het belangrijker om te kijken naar wat onderzoek teweegbrengt in de samenleving. “Studeer veel, heb een brede kennis en leer dat niets vaststaat”, was het advies dat Vosselman de promovendi meegaf.

De lezing van Vosselman werd door verschillende deelnemers interessant en inspirerend gevonden. Organisator prof. dr. Ivo De Loo legt uit: “Net als vorig jaar was ik op zoek naar een breed onderwerp. De lezing van Vosselman nodigt uit om op een andere manier te kijken naar onderzoek. Die uitdaging dient volgens mij iedere PhD-student aan te gaan”.

Waardevol
Dat Vosselmans kijk op performativiteit aansloot bij de aanwezige promovendi, beaamde Rob Korteweg: “Vosselman laat je bewust kijken naar de realiteit en biedt een andere manier van onderzoek aan.” Naast de meerwaarde van de lezing vond Korteweg de conferentie zeer nuttig. “In de drukte van werk en gezin heb je vaak niet de tijd om andere promovendi op te zoeken. Op deze dag kun je kennismaken met collega’s, praten over veldwerk en waar je allemaal tegen aanloopt tijdens je onderzoek. Bijpraten, kennismaken en het horen van andere ideeën en invalshoeken zijn zeer waardevol.” Korteweg zelf doet onderzoek naar de strategische besluitvorming binnen Nederlandse en Chinese strategische allianties.

Tijdens het middagprogramma kregen de PhD-studenten de mogelijkheid om hun onderzoeksvoorstel voor te leggen aan collega-promovendi en een aantal onderzoekers van Nyenrode. Aan het einde van de dag was het voor iedereen duidelijk dat volgend jaar weer een conferentie mocht volgen.


Meer informatie over de PhD-track van Nyenrode

Contactpersoon
Deel deze release
Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn
Laatste nieuws