Breukelen,
05
november
2015
|
11:59
Europe/Amsterdam

"Sportverenigingen moeten samenwerking buiten de lijnen zoeken"

Resultaten Nationaal Onderzoek Sportbesturen gepresenteerd

Op 15 oktober jl. vond onder grote belangstelling het eerste symposium voor sportbestuurders plaats op de Nyenrode Business Universiteit. Tijdens het symposium werden de resultaten van het Nationaal Onderzoek Sportbesturen gepresenteerd. Als vervolg hierop werd er gesproken over een goed functionerend sportbestuur, de veranderende samenleving en de kansen die er voor sportbesturen liggen.

Een nieuwe manier van aansturen
De uitkomsten van dit onderzoek laten een dubbel beeld zien. Remko Renes, die namens Nyenrode het onderzoek heeft geleid: “Enerzijds valt de enorme betrokkenheid van bestuurders op, de goede samenwerking binnen de meeste besturen en de financieel betere situatie ten op opzichte van vijf jaar geleden. Anderzijds blijkt de ledentevredenheid te dalen, groeit de maatschappelijke impact van de vereniging en gaat de tijdsbesteding van veel bestuurders nog steeds uit naar dagelijkse operationele activiteiten in plaats van het ontwikkelen van duurzame oplossingen.”

De vereniging als middelpunt van de samenleving
Ruim een derde van de sportverenigingen blijkt op dit moment geen actief contact met de gemeente te hebben om invloed uit te oefenen op het gemeentelijk sportbeleid. “Hier liggen enorm veel kansen”, stelt Johan Wakkie, voorzitter Stuurgroep Cultuur & Sport en voormalig KNHB directeur. “De gemeenten zien sport niet als doel maar als middel om maatschappelijke doelen te behalen, maar ze weten vaak niet hoe ze dat moeten doen. Hier kunnen sportbestuurders het verschil maken”.

Wakkie deelt diverse concrete voorbeelden en successen uit de praktijk en laat in vogelvlucht zien welke kansen er liggen voor samenwerking met bijvoorbeeld andere verenigingen, scholen en kinderopvang. Ook deelt hij zijn ideeën voor het benutten van de sportaccommodatie en indeling voor de leden en bestuur. “Dit zijn kansen om met elkaar de samenleving weer een beetje beter te maken, en we profiteren er allemaal van.“

Ook de tachtig aanwezigen sportbestuurders wisselen tijdens het symposium tips met elkaar uit over het ‘verjongen’ van het bestuur en het behouden en aantrekken van leden en vrijwilligers.

De volgende stap
“De ontwikkelingen zullen voor veel sportbestuurders een uitdaging zijn en vragen om een manier van denken en aansturen die buiten de ‘gebaande lijnen’ van de eigen sportvereniging liggen. Tegelijkertijd ligt hier in een enorme kans om de sportvereniging een nog grotere rol binnen onze samenleving te geven. Uitdagingen en kansen waarbij Nyenrode graag meedenkt en verder onderzoek naar zal doen”, aldus Bartel Berkhout oprichter van Nyenrode Sports Inc.

Onderzoeksrapport
Het rapport met de samenvatting van het Nationaal Onderzoek Sportbesturen kunt u opvragen via de website van Nyenrode Sports Inc.

Boilerplate

Nyenrode Sports Inc.
Nyenrode Sports Inc. streeft naar een duurzame, optimaal presterende, sportwereld gevormd door excellent leiderschap. Hiervoor stimuleert en begeleidt ze sportcoaches, -managers en bestuurders bij het maken van een volgende stap in hun carrière in sport via educatie en coaching. Meer info: www.nyenrodesports.com

Contactpersoon
Deel deze release
Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn
Laatste nieuws