Breukelen,
13
juli
2016
|
11:10
Europe/Amsterdam

Reactie op NRC-artikel over Nyenrode New Business School

Het College van Bestuur van Nyenrode Business Universiteit te Breukelen stelt de kwaliteit van onderwijs en de belangen van studenten voorop. Nyenrode biedt haar studenten daarnaast een gezonde en veilige leeromgeving. Indien een van deze factoren ter discussie staat, treft Nyenrode direct maatregelen. Nyenrode is eigenaar van de Nyenrode New Business School (NNBS).

Deze week verscheen in NRC Handelsblad een achtergrondartikel naar aanleiding van begin juni binnengekomen klachten over vermeende onregelmatigheden op een NNBS studiereis naar China. Hierover had NRC Handelsblad eerder bericht. Begin juni heeft Nyenrode een externe onafhankelijke commissie onverwijld opdracht gegeven een onderzoek in te stellen. De uitkomsten van dit onafhankelijk onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden tijdens de studiereis naar China wacht Nyenrode als eigenaar af. Het resultaat van dit onderzoek is begin komende maand voorzien.

Maatregelen
De eigenaar van NNBS betreurt de situatie die is ontstaan na de Chinareis en neemt de zorgen serieus. Direct na ontvangst van de brief nam de eigenaar enkele maatregelen die zij noodzakelijk en van belang achtte voor de NNBS gemeenschap:

  • het aanstellen van een voor iedereen toegankelijke externe bedrijfsmaatschappelijk werker;
  • het instellen van een onafhankelijk onderzoek onder leiding van prof. dr. E.W. (Emile) Kolthoff naar mogelijke onregelmatigheden tijdens de Chinareis;
  • het informeren van de directeur van de NNBS over het instellen van het onderzoek en de aanleiding hiervoor. Hierop besloot de directeur op eigen initiatief zich hangende het onderzoek afzijdig te houden van de NNBS;
  • het aanstellen van een ervaren interim-directeur voor de NNBS die in overleg met de stafmedewerkers het noodzakelijke verandertraject voortzet

Regelmatig overleg
Over het verandertraject van de NNBS onder leiding van de directeur heeft het bestuurscollege namens de eigenaar regelmatig en intensief overleg met hem gevoerd. Daarnaast hield de eigenaar ook via informele wegen voeling met de NNBS. Tot het moment van de brief interpreteerde de eigenaar signalen over de gang van zaken bij NNBS in de context van het verandertraject, omdat veranderingen weerstand bij mensen kunnen oproepen. In het voortgangsoverleg heeft de eigenaar steeds de nodige aandachtspunten met de directeur besproken, waaronder signalen uit de organisatie.

Inhuur Solid Online
De directeur van de NNBS heeft bij diens aanstelling in februari 2015 gemeld dat hij mede-eigenaar was van Solid Online. Het inschakelen van deze firma voor de NNBS meldde hij achteraf. De eigenaar heeft hem vervolgens hierop aangesproken en gezegd dat deze belangenverstrengeling ongewenst is en heeft dit laten vastleggen. Omdat de directeur de onderhavige softwareoplossing dringend noodzakelijk achtte en de inzet hiervoor van Solid Online een tijdelijk karakter droeg, heeft de eigenaar de inzet van de firma geaccepteerd. Nyenrode bereidt de introductie voor van een nieuw softwaresysteem (Osiris), waarvan de NNBS vanaf komend jaar gebruik kan maken.

Contactpersoon
Deel deze release
Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn
Laatste nieuws