Breukelen,
11
februari
2016
|
09:43
Europe/Amsterdam

Onderzoek Corporate Governance Code: meer deelnemers, hoge naleving

In opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft Nyenrode Business Universiteit ook dit jaar het nalevingsonderzoek uitgevoerd onder beursgenoteerde vennootschappen. Net als vorig jaar blijkt uit de resultaten een hoge naleving van de Code, variërend van 97,15% onder lokale fondsen tot 100% onder AEX genoteerde fondsen. Ten opzichte van vorig jaar is er een lichte stijging van het aantal deelnemers aan het onderzoek.

Bijna vier op de vijf van de benaderde vennootschappen heeft deelgenomen aan de survey van Nyenrode. De Nederlandse Corporate Governance Code stamt uit 2008 en bevat algemeen aanvaarde principes en best practice bepalingen voor goed ondernemingsbestuur. De Monitoring Commissie Corporate Governance Code, die is benoemd door de minister van Economische Zaken, heeft als taak om jaarlijks de naleving van de Code door Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen te monitoren.

Verfijnde resultaten
Hoofdonderzoeker Drs. Remko Renes RA van het Nyenrode Corporate Governance Instituut over de uitkomsten van de survey: “We zijn verheugd om te zien dat het aantal deelnemers aan het onderzoek is toegenomen. De Code staat stevig op de agenda in de bestuurskamers, concludeer ik hieruit. Met de vorig jaar ingezette nieuwe onderzoeksmethode, kunnen we nu een vollediger beeld uit beide jaren vergelijken.”

“Opvallend in ons onderzoek is een constatering ten aanzien van het ‘pas toe of leg uit’-principe dat vennootschappen de ruimte biedt om uitleg te geven indien zij een bepaling uit de Code niet één op één toepassen. We hebben geconstateerd dat de kwaliteit van de uitleg onder de maat is bij 18% van alle onderzochte uitleg gevende teksten.”

Onderzoek
Nyenrode verzorgt sinds 2010 jaarlijks onderzoeken voor de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. Sinds 2014 onderzoekt Nyenrode de naleving van de Code door beursgenoteerde ondernemingen.

Nyenrode organiseert binnenkort een ronde tafel conferentie over The Purpose of the Corporation, waarin maximalisatie van Shareholder Value wordt afgewogen tegenover de lange termijn waardecreatie . De uitkomsten van deze conferentie zullen samengevat worden in een reactie op de concept code die de Monitoring Commissie ter consultatie ook vandaag heeft gepresenteerd.

Boilerplate

Over Nyenrode Business Universiteit
Nyenrode Business Universiteit is de enige particuliere universiteit in Nederland. Het instituut werd in 1946 voor en door het bedrijfsleven opgericht. Nyenrode bereidt mensen met talent en ambitie voor op een carrière in een management-, ondernemers-, of financiële en accountantsfunctie binnen een internationale omgeving en hecht grote waarde aan sociaal bewustzijn en duurzaam leiderschap, met als motto: Leadership, Entrepreneurship, Stewardship.

Downloads
Contactpersoon
Deel deze release
Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn
Laatste nieuws