Breukelen,
15
januari
2016
|
11:29
Europe/Amsterdam

Horizontaal Toezicht vereist nieuwe rol fiscalist

De Belastingdienst heeft een nieuwe toezichtsvorm geïnitieerd: ‘horizontaal toezicht’. Dit vraagt een andere invulling van de taak van juridisch fiscalisten. De Master Fiscaal Recht van Nyenrode speelt in op die herijking van de fiscaal juridische functie. Mr. Drs. Bart Jonker RA: ‘Het geven van een goed onderbouwd juridisch advies is niet meer voldoende’.

Waarom horizontaal toezicht?
‘Burgers en ondernemers anno nu zijn mondiger en willen dat de overheid hen als gelijke gesprekspartners behandeld. Bovendien willen zij behalve rechtszekerheid ook minder administratieve lasten en ruimte voor eigen initiatief en ondernemerszin. Mede daarom heeft de Belastingdienst het ‘horizontaal toezicht’ ingevoerd. Een toezichtsvorm die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, gelijklopende belangen, onderling begrip en transparantie.’

Veranderingen
In het kader van horizontaal toezicht heeft de Belastingdienst onder andere de volgende initiatieven genomen:
• Met grote ondernemingen sluit de Belastingdienst individuele handhavingsconvenanten, gericht op zelftoetsing, informatie-uitwisseling, samenwerking en het vooraf maken van afspraken;
• Met financiële dienstverleners in het MKB, zoals belastingadviseurs, worden afspraken gemaakt over houding, gedrag en de kwaliteit van de aangiften. Die afspraken maken het mogelijk dat zij voor hun cliënten convenant-aangiften indienen die de Belastingdienst zonder verder onderzoek afdoet;
• De Douane gaat meer steunen op maatregelen die ondernemingen zelf nemen om hun logistieke keten veilig en integer te maken. De desbetreffende onderneming kan dan de status van “Authorised Economic Operator”(AEO) verkrijgen, waardoor minder fysieke en administratieve controles nodig zijn.

Herijking juridisch fiscalist
Horizontaal toezicht vraagt om een herijking van de positie van de fiscaal jurist.’ Jonker: ‘Voor fiscalisten is een goed onderbouwd juridisch advies niet voldoende meer. Zij moeten nu ook kunnen vaststellen of hun werkgever of cliënt voldoet aan de belastingverplichtingen, en zo niet, hoe de bedrijfsprocessen anders ingericht moeten worden om de fiscale risico’s te verminderen. Daarnaast moet de fiscalist een bijdrage kunnen leveren aan de invulling van de fiscale paragraaf in de bedrijfsstrategie en in de commerciële jaarrekening. Tenslotte zal er regelmatig tussen de inspecteur en de belastingadviseur of bedrijfsfiscalist vooroverleg moeten plaatsvinden over de fiscale aspecten van bijvoorbeeld: waardebepaling van aandelen, interne verrekenprijzen, dotaties aan voorzieningen en vastgoedtransacties.’

Master Fiscaal Recht
Anders dan bij andere universiteiten staat naast belastingrecht ook ‘Tax Assurance’ en 'soft skills' centraal in Nyenrode's Master Fiscaal Recht. Onderdelen hierin zijn het zogenaamde ‘Tax Controle Framework’ van bedrijven en de benodigde vaardigheden van de fiscalist zoals argumenten, presenteren en onderhandelen. ‘Door deze extra’s is de Master van Nyenrode qua studiepunten zwaarder dan andere fiscale masters. Wij zijn echter van mening dat dit noodzakelijk is voor de fiscalist anno nu.’

Wil je meer weten over de Master Fiscaal Recht? Vraag hieronder de brochure aan of kom naar de eerstvolgende belevingssessie.

 

Contactpersoon
Deel deze release
Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn
Laatste nieuws