Breukelen,
06
juni
2014
|
14:33
Europe/Amsterdam

Theater van de Hoop: Wat rest ons?

 

Het ‘Theater van de Hoop’ op 26 mei was de feestelijke afsluiting van de module Markt, Recht & Ethiek van de Modulair Executive MBA in Public & Private. Edgar Karssing, kerndocent van de module, was de directeur van het spektakelstuk met veel muziek, verhalen, gedichten, chocolade en een plant. Er waren presentaties van alle kerndocenten van de in totaal acht modules. Ook hebben de studenten twee bijdragen geleverd en heeft programmadirecteur en gastheer van de avond Henk Kievit een spitse column voorgedragen: ‘Het bieden van perspectief (hoop zo u wilt) is belangrijker dan het oplossen van problemen’.

 

Waarom hoop? Crises en onzekerheid lijken Het Nieuwe Normaal. Het aantal bijvoeglijk naamwoorden dat we voor het woord ‘crisis’ kunnen zetten groeit exponentieel: hypotheken-, financiële, economische, milieu-, veiligheids-, morele, ideologische, vertrouwens-, spirituele, grondstoffen-, water-, energie-, et cetera. Waarom zou je iedere dag weer opstaan als de wekker gaat? Wat rest ons?

We moeten niet bij de pakken neerzitten. Mensen kunnen hopen! Met onze verbeeldingskracht kunnen we een brug slaan tussen de mogelijkheden die we denken te hebben en de mogelijkheden die we zouden zien wanneer we creatief nadenken. En dat maakt de hoop mogelijk, als een vertrouwen in een betere toekomst. Hoop zorgt ervoor dat we ons bekommeren om de toekomst, dat we op zoek gaan naar de weg die ons voert uit alle crises.

Edgar opende de avond als een echte stalmeester. Zijn studenten hadden als symbool voor het vak gekozen voor Japie Krekel, het geweten van Pinokkio. Japie Krekel laat ons zien dat we elkaar kunnen stimuleren en inspireren om het goede bij elkaar naar boven te halen. De sprekers werden uitgedaagd om als een Japie Krekel hun hoopvolle gedachten met het publiek te delen.

Annemieke Roobeek (Beleid, Strategie en Organisatie) trapte de avond af en vertelde hoe barsten in bestaande dingen in mooie uitkomsten kunnen resulteren. Zolang men bang is voor het onbekende staat men echter niet open om dit te zien, hoewel in het verleden barsten tot positieve veranderingen hebben geleid. Hoop is vooral nodig bij het steilste punt in de tipping point curve. Haar oproep van de avond was dan ook “Don’t lose courage. Never give up hope”. Net zoals Annemieke gaf ook Frank Lekanne Deprez (Verandermanagement en Organisatieontwikkeling) het publiek een stimulerende gedachte mee: “Keep on doing it, but in a calm way”. Frank had heel symbolisch een bolhoed op en jasje met Engelse vlag aan. Hij werd namelijk geïnspireerd door de slogan die einde jaren dertig in Engeland werd bedacht voor het moment dat de oorlog verloren zou zijn: “Keep calm and carry on”. Volgens Frank staat hoop voor het verlaten van de gebaande paden en op onderzoek uitgaan om jezelf verder te ontwikkelen. Hierdoor heeft het als functie om een verwachtingsvolle toekomst tegemoet te zien, met andere woorden een utopische wereld. Want als je wilt veranderen moeten je gedachten veranderen.

Ook Bert Kersten (Bedrijfsprocessen en ICT) vindt dat hoop nodig is. Na een crisis is men vaak wel bereid tot veranderingen om weer terug op het oude niveau te komen. Maar daar is Bert niet tevreden mee. Waarom zou je niet naar meer kwaliteit streven, waarom tevreden zijn met het oude niveau? Waarom alleen de efficiëntie verbeteren als het ook mogelijk is om echte stappen vooruit te zetten. Als de sky de limit kan zijn? Het komt er op aan om de kansen te zien en deze te willen benutten. Hierbij is alleen de mens een beperking. Durf daarom te hopen, zie de mogelijkheden, dan kan er voor iedereen morgen een betere wereld zijn dan vandaag.

Rob Blomme (Verandermanagement en Organisatieontwikkeling) opent met een tegeltjeswijsheid: “Hoop is als een lichtje in je hart, die je vandaag moed geeft en morgen kracht”. Rob neemt het publiek mee in de denkwereld van Ernst Bloch (1885-1976) die verschillende boeken heeft geschreven over hoop. Bloch spreekt over een ‘concrete utopie’ als een niet onhaalbare toestand die de drive is van menselijk handelen. We herkennen mogelijkheden dankzij de hoop in ons! We begrijpen de toekomst dankzij de hoop op het betere! Door hoop durven we voorbij conventies te denken en zijn we op elkaar gericht (samenwerking!).

“It takes one to change anything”. Het was de conclusie van het betoog van Jaap Schaveling (Leiderschap en Samenwerken). Hij kon er op het laatste moment niet in persona bij zijn, maar toch maakte hij wel degelijk onderdeel uit van de avond met een vooraf opgenomen presentatie. Zijn verhaal was gebaseerd op de doos van Pandora. In de doos zaten alle vormen van rampspoed. Toen Pandora deze doos opende kwamen ziektes en rampen in de wereld. Toen ze de doos slot, zat alleen de hoop er nog in. Zoals iedere Griekse mythe is ook dit verhaal meerduidig interpreteerbaar. Is hoop iets dat ons onthouden wordt, een ramp of een laatste strohalm?

Jan, Mirjam en Dennis lieten in hun presentatie heel mooi zien hoe hoop is verweven met hun vakgebied. Mirjam Bult (Public Private Partnership) hoopt dat sprookjes werkelijkheid kunnen worden, zodat we ook in het echt lang en gelukkig kunnen leven. Zij vertelde hoe Publiek Private Samenwerking gelukkiger is wanneer langer wordt beschouwd als de tijd waarin men afhankelijk is van elkaar. Gelukkig kan in deze optiek op twee manieren begrepen worden, namelijk economisch succes (ruil) en sociologisch (vertrouwen). Hiervoor is transparantie en flexibiliteit nodig. En we moeten de patronen in de samenwerking begrijpen door processen te monitoren. Dennis Vink (Risico en Financiering) relateerde hoop aan financieel management. Zijn doel is dat managers en bestuurders bekwame gesprekspartners worden die de financiële risico’s die worden genomen in bedrijven ook echt begrijpen. Hij illustreerde zijn verhaal met enkele grafieken die ogenschijnlijk weinig lijken te zeggen, maar met een beter begrip laten zien dat bepaalde organisaties ernstige problemen hebben. Hij hoopt dat financiële catastrofes kunnen worden voorkomen wanneer studenten leren financiële gegevens te begrijpen en hierover kritische vragen gaan stellen.

Jan Droogsma (Government en Corporate Governance) wist op cabareteske wijze de hopeloosheid in governance-discussies zichtbaar te maken. Rampen uit het verleden, zoals Enron, Lehman Brothers en Vestia, tracht men voor de toekomst te voorkomen met meer en meer regels en codes. Met meer en meer toezicht. Maar het is maar de vraag of dit ook maar iets oplost, terwijl de nadelen van de regeldruk wel evident zijn: meer en meer papierwerk, meer en meer bureaucratie, meer en meer vinkjes zetten. Gelukkig heeft Jan ook nog een hoopvolle uitsmijter: durf gebruik te maken van je gezonde verstand!

De studenten van de module Markt, Recht & Ethiek hadden op hartverwarmende wijze hun eigen inbreng. Op Twitter waren ze met hoopvolle tweets trending topic (#theatervdhoop). Ze hadden duurzame borrelhapjes geregeld en voor het publiek waren er voor bij de koffie Tony Chocolonely repen met op de wikkel hoopvolle teksten die de studenten zelf hadden bedacht. Laurette nodigde het publiek uit om tijdens de koffie met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Ook las ze een gedicht voor van de Dalai Lama. Martine liet zien dat je niet alleen over hoop kunt praten, maar dat je ook concreet aan de slag kunt gaan. Ze had een plant meegenomen om te laten zien dat planten energie genereren om bijvoorbeeld je mobiel op te laden. Ze nodigde het jongste lid van het publiek uit – degene die waarschijnlijk nog het langst zal leven – om een propeller aan te zetten op plantenenergie.

Nadat alles en iedereen met een warm applaus was bedankt voor de bijdrage aan een mooi Theater van de Hoop nodigde Edgar het publiek uit voor de borrel. Precies op dat moment startte het lied ‘Always Look on the Bright Side of Life’ van Monty Python. Stortte iedereen zich meteen op de bitterballen? Neen! Het publiek maakte er een mooi slotakkoord van: het hele lied klonk een lang applaus terwijl velen meezongen. Het bleef nog lang onrustig op het landgoed.

 

Kijk op de website van Theater van de Hoop voor de presentaties van deze avond.

Kijk voor meer informatie over het Modulair Executive MBA in Public & Private op www.createyourownmba.nl.

Dit waren de docenten in het Theater van de hoop.

Contactpersoon
photo:Rogier Peters
Rogier Peters
Senior Marketeer
+31 (0) 346 29 1430
Deel deze release
Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn
Laatste nieuws