Breukelen,
27
maart
2015
|
13:45
Europe/Amsterdam

Alumnidag Pensioenen 18 maart 2015

De Alumnidag Pensioenen op 18 maart jl. voerde de 90 deelnemers in een interactief programma van het ontstaan van pensioen, via de huidige dialoog over de houdbaarheid van het stelsel naar visierichtingen voor het pensioen van de toekomst. Tijdens deze dag kwam de groep tot een gezamenlijk gedragen beeld van die toekomst te komen.

Ken je verleden om je toekomst te bouwen
Kerndocent Albert Akkerman trapte de middag af met een inleiding over het ontstaan van het huidige pensioenstelsel. De vele bedrijfspensioenfondsen die in de jaren ’50 zijn opgericht, waren allemaal gebaseerd op de volgende 3 uitgangspunten: de premie als belangrijkste inkomstenbron, beperkte beleggingsopbrengsten en een geboorteoverschot. Nu, ruim 60 jaar later, is ons stelsel nog ongeveer hetzelfde terwijl de uitgangspunten niet meer van toepassing zijn. Toch behoort het Nederlandse stelsel in vergelijking met Europa en de rest van de wereld nog steeds tot de top 3 van allerbeste stelsels.

Akkerman vraagt zich daarom af welk probleem we nu precies moeten oplossen? Kloppen de uitgangspunten van het stelsel inderdaad niet meer? Zijn we ‘te rijk’ ten opzichte van andere landen? Moeten we de deelnemers meer individuele keuzes bieden? De antwoorden op deze vragen moeten ons in staat stellen om voor de toekomst tot een sterker stelsel te komen.

De huidige pensioendialoog
Kerndocent Peter Borgdorff nam vervolgens het stokje over met een inleiding over de Nationale Pensioendialoog. Door de inbreng van de vele verschillende partijen in de pensioendialoog signaleerde Borgdorff grote onderlinge verschillen in de invulling van de genoemde thema’s. Zeker als het over keuzevrijheid ging, zijn er veel verschillen in wensen. Ook de verplichtstelling van pensioen opbouwen werd niet door alle partijen breed ondersteund. Tijdens de dialoog zijn verschillende voorstellen voor nieuwe pensioenmodellen gedaan. Ook de SER presenteert meerdere voorstellen voor het pensioenmodel van de toekomst.

Borgdorff benoemde dat we daarmee al snel weer vervallen in technische discussies, terwijl het volgens hem uiteindelijk gaat om de vraag: kun je straks blijven doen wat je voor je pensioen ook al deed? Afsluitend stelde Borgdorff de deelnemers de vraag waarom er gezocht wordt naar één ‘optimale’ regeling voor de gehele sector, als je daarmee voorbij gaat aan de grote verschillen tussen fondsen en de behoefte aan eigen keuzes per fonds.

De toekomst van pensioen: een zaak van de sector
Executive lecturer Paul de Ruijter begon zijn deel van het programma met de constatering dat de Nationale Pensioendialoog vanuit het kabinet is gestart, terwijl de overheid helemaal niet over de tweede pijler-pensioenen gaat. De tweede pijler bestaat namelijk uit privaatrechtelijke collectieven, waar de sociale partners over gaan. En er wordt er door de sector zelf, samen met de deelnemers, ook al veel nagedacht over de toekomst van pensioen. Paul voeg de deelnemers om deze middag in groepen alvast gezamenlijk na te denken over trends en ontwikkelingen voor 12 belangrijke thema’s. Het EPP is deze middag als het ware een lab waarin de sector met elkaar co-creëert. Er werd gewerkt aan 12 visierichtingen:

 1. Visie op solidariteit
 2. Visie op risicoverschuiving naar de deelnemer
 3. Visie op Europa en ECB
 4. Visie op de zzp’er
 5. Visie op de rol van de sociale partners
 6. Visie op de overheid
 7. Visie op samenhang met 1e en 3e pijler
 8. Visie op communicatie met de deelnemers
 9. Visie op wonen, zorg en pensioen
 10. Visie op slapers
 11. Visie op individuele keuzevrijheid
 12. Visie op beleggen

Albert en Peter sloten de middag af met complimenten voor de visualisaties van de 12 visierichtingen. Opvallend was dat er een wens was om de bestaande keuzevrijheid beter uit te leggen en te versterken. Ook de zorg voor de zzp’ers viel op; de mening dat er een minimale pensioenvorm moet zijn voor deze groep, een bodemvoorziening, werd breed gedragen.

Voor een sfeerimpressie, het volledige verslag en het downloaden van de presentaties kunt u op onze website terecht.

Contactpersoon
Deel deze release
Deel op: Twitter
Deel op: Facebook
Deel op: LinkedIn
Laatste nieuws